Les nostres eines

  REGADORA


                         Resultado de imagen de REGADORA

Regadora és un recipient portàtil fet a propòsit per a regar petites superfícies.

Les regadores antigues estaven fetes d’argila cuita o ceràmica o altres materials orgànics com el vidre. El broc de l’extrem acabava en uns petits forats per tal de repartir per una superfície més àmplia el cabal d’aigua del dipòsit inferior i evitar que malmetés les plantes delicades o recent germinades que es regaven. També hi havia regadores en les quals el broc s’anava aprimant.

Les regadores modernes són de llauna o plàstic i al broc s’hi acobla una estructura amb els forats (anomenada popularment carxofa) que és més ampla que el diàmetre del broc per on arriba l’aigua.

Actualment sovint en lloc d’una regadora s’acobla un estri difusor de l’aigua a una mànega.

                                                                              L’AIXADA


Resultado de imagen de aixada

 

És una eina de ferro utilitzada en l’agricultura  formada per una placa de ferro i un pal de  fusta  més o menys llarg i gruixut. Serveix per treure tota la mala herba, moure la terra per poder cultivar als aliments. Serveix per a trencar o cavar la terra i moure piles de sorra o ciment.

 

CARRETÓ

El carretó és un petit vehicle d’una sola roda dissenyat per a ser propulsat per una sola persona i utilitzat per al transport manual de carrega. N’hi ha  de diversos tipus:

  • El carretó de una sola roda frontal està dissenyat per distribuir el pes de la càrrega entre la roda i el treballador. La seva capacitat aproximada és de 170 litres de material.
  • El carretó de dues rodes, és més estable a nivell del sòl, és àmpliament usat per carregar caixes o altres coses que es puguin apilar.
  • El carret industrial sofisticat, compta amb el sistema de suspensió hidràulica i dos travessers, cadascun amb una petita roda i un altre parell de rodes frontal giratòries.MOHAAA

 

CABÀS

El cabàs és un tipus de bossa de mà, generalment fet d’espart entreteixit o de fulles de plantes seques,que servia antigament per porta-hi tot tipus de coses, per anar al mercat i carregar-lo amb productes alimentaris, fruita, hortalisses, productes del camp en general.

Una senalla és una cabàs d’espart o de palma, que serveix per a recollir i transportar terra, sorra, ciment, escombraries, fems, etc. fins els anys cinquanta els operaris encara feien una senalla de les eines, com la senalla de fuster, senalla de lampistaHVMHKJKH.jpg.

PALA

pala ima

 

Una pala és una eina per excavar o moure material poc cohesionat com carbó, grava, neu, terra, o sorra. És una eina extremadament comuna que s’empra extensament en agricultura, construcció i jardineria. Normalment és una eina de mà que consisteix en una fulla ampla amb vores acoblada a un mànec de mitjana longitud (35 a 70 cm). Normalment són fetes de ferro o acer i són de construcció resistent.

FANGA

fanga

La fanga o pallot (terme usat en algunes comarques) és una eina agrícola que es fa servir per cavar o remoure la terra. Pot tenir formes molt variades, des de la que s’assembla a una forca fins a la que té forma de pala, però en tots dos casos es tracta d’una eina recta, per incidir directament en la terra.Per fangar cal dividir prèviament la superfície amb marques i cordills, i anar passant la terra extreta d’una banda a l’altra. La feina que es fa amb la fanga s’anomena fangar, i, com que és molt feixuga i actualment es considera d’una utilitat dubtosa, només es fa en petites superfícies, com horts.

 

PALA DE TRASPLANTAMENT

Resultat d'imatges de SENALLA PER HORT

NOM EN CASTELLA: pala de transplantamiento

NOM EN ANGLÈS: transplant blade

NOM EN CATALÀ: PALA DE TRASPLANTAMENT

Una pala és una eina de mà utilitzada per excavar o moure materials amb cohesió relativament petita. Consta, bàsicament, d’una làmina plana amb una lleugera curvatura i d’un mànec de metall o fusta amb el qual es maneja. La part plana sol ser metàl·lica i el mànec remata en un agafador que pot ser recte o corb, per poder exercir més força amb una de les mans.

 

SENALLA 

 

Resultat d'imatges de SENALLA PER HORT

NOM EN CASTELLA : SENALLA

NOM EN ANGLÈS : SENALLA

 

La senalla és  un recipient d’espart o de goma, més ample de boca que de baix, té dues nanses. Hi ha diverses formes (rodó, quadrat) i mides.

La senalla serveix per posar i transportar principalment terra, fems, collita.

 

CÀVEC


ANGLÈS:Hoe

CASTELLÀ:Azadón
c c2

DESCRIPCIÓ:Eina composta d’una fulla de ferro de forma triangular i sensiblement corbada cap als costats amb acer a la punta i un ull a la part ampla on es fica el mànec de fusta.

 

UTILITAT: L’eina serveix per a l’agricultura, per cavar i per la construcció de pedra seca, per retirar la terra i el reble quan es discerneix, per escombrar i per omplir les senalles.

Rampí

Anglès:Rake

Castellà. Rampas y Rastrillo:

r.jpg

Descripció:   Els rampins moderns que s’accioonen amb la mà tenen normalment dents de ferro, plàstic, o bambú, encara que en temps antics es feien de fusta o ferro. El mànec sovint es fa de fusta o metalls. Quan els rampins tenen dents més llargs aquestes poden estar disposats en forma de ventall plegable.

UTILITAT: Serveix per arreplegar la palla, l’herba segada, etc. I també per aplanar la terra, o gratar-la, etc.

Compostadora

Nom en Castellà: Compostadora

Nom en Anglès: Compostbin

Una compostadora és un recipient o dipòsit amb les característiques adequades per fer la pràctica del compostatge és a dir que el residu orgànic que queda  dintre es separa i es fa com una mena de terra.

Resultat d'imatges de compostadora

 

 

Dipòsit d’aigua

Nom en Castellà: Depósito de agua

Nom en Anglès: Water tank

En un dipòsit s’ acumula l’aigua ja sigui de pluja o normal. Serveix per agafar aigua per recollir aigua, quan no hi ha aigua.

 

 

Resultat d'imatges de deposito agua

  RASCLET

Un rampí o rampill és una eina agrícola i jardinera consistent en un mànec llarg que per un extrem porta un travesser del qual surten diverses puntes de fusta o de ferro; serveix per a arreplegar la palla o les espigues de la batuda, l’herba dallada, etc i en jardineria per estovar la terra, treure males herbes no gaire grosses i anivellar. Acció de passar el rampí es diu rampinar.

rasclet-metallic

 

 

FORCA

Castellano :  Horca

Anglès:  Pitchfork

horca-4-puas-d208-labrador

 

Descripcioó :  La forca és una eina amb un mànec llarg i amb llargues puntes en nombre generalment de 2 a 6 separades. S’utilitza per aixecar i llençar materials lleugers com palla, fulles i altres materials agrícoles. Les forques poden ser fetes de fusta o metall o la combinació de tots dos.

Utilitat:  No s’ha de confondre amb un dels tipus de fanga que té una altra utilitat, la de remoure la terra.

Motocultor

Castellano:  Motocultor

Angleès:  walking tractor

xb50-powersafe-motocultor-p

Descripció:

Un motocultor de dues rodes és una màquina agrícola motoritzada d’un sol eix utilitzada per la llaurada superficial del sòl. Principalment es fa servir per llaurar petites superfícies en l´horticultura i la jardineria.

Utilitat:

Els motocultors de dues rodes aixequen les pedres de mida petita i cal que disposi d’un sistema de protecció per evitar danys a l’operari. Les males herbes altes acaben enroscant-se al voltant de les maduixes i cal treure-les manualment amb el motor aturat. El motocultor substitueix el tradicional mètode de remoure la terra amb l’aixada o pala. Amb les maduixes deixa la terra molt fina però també deixa un sòl de treball endurit a una determinada profunditat.

Anuncis